Never Too Late (2023)

Never Too Late (2023)

Other name: 我的助理六十岁 我的助理六十歲 Wo De Zhu Li Liu Shi Sui My Assistant Is Sixty Years Old

Description

Jiang Tian left home to work as an interior designer in Beijing and was transferred out to a branch in her hometown of Suzhou where she meets her 60-year-old roommate and fellow colleague, Wu Jing Fang. They establish a deep friendship through many setbacks while realizing their plan to help renovate old houses.Jiang Tian's plan to return to Beijing falls through when she not only gets dumped but also loses her job. Brokenhearted and unemployed, Jiang Tian has no choice but to stay in her hometown. Wu Jing Fang accompanies Jiang Tian out of her darkest days and becomes her assistant in order to learn how to design.Under Wu Jing Fang's influence, Jiang Tian finds a way to achieve a personal breakthrough while integrating into her hometown. Wu Jing Fang also rediscovers her self-worth in her sixties and reenters the competitive society. While helping others build their ideal homes, they have also determined the path they will take in the future.(Source: ChineseDrama.info)

Country: Chinese

Status: ongoing

Released: 2023

Genre: Drama Friendship life Web Series

Cast: Viva He (1987), Wang Bo Zhao (1957), Gao Hong Liang (1963), Fang Chu Tong (1993), Jason Ding (1995), Good Bai (1993), Olivia Wang (1987), Lu Yan Qi (1992), Ai Xiao Qi (1992), Yin Yi (2002), Mu Li Yan (1965), Tian Miao (1974), Zhu Yin (1958), Shirley Dai (1982), Fu Hua Feng (1987), Guo Hong (1970), Mark Ma (2006), Chen Hao (1995), Ma Shao Hua (1955), Jin Kim (1988), Ge Zheng (1989), Zhao Bin (1978), Hou Chang Rong (1960), Ding Yang (1983), Rain Shen (1994), Cao Shi Ping (1958), Li Jia Wei (1986), Vera Wei (1995), Gan Yun Chen (1988), Xu Song Zi (1955), Dai Ya Qi (1998), Vicky Li, Chen Jia Yi (1994), Yu Qing (1983), Wang Zi Jun (1986), Li Hong Lei (1988), Tong Yue (1980), Jiang Yi Ru (1995), Nuo Nuo (1990), Xu Yi Xuan (2013), Dang Chit (1957), Yin Yuan Zhang (1966), He Miao (1982), Milky Wang (1990), Chai Juan Zhe (1990), Tang Qi Rong (1955), Baater Liu (1997), Vicky Wang (1985), Ge Xing Jia (1970), Pan Jun Tong (1993), Henry Zhao (1990), Huang Ting (1961), He Zi Le (1991), Li Wei Ting (1989), Li Yi Ran (1990), Andy Cao (1977), Alex Shi (1977), Shao Yi Fan (1990), Bai Jing Jing (1978), Li Yu Xuan (1990), Wang Xin Fang (1972), Han Xin Tong (1990), Dong Shi Hao (1993)

Never Too Late (2023) trailer:
Comments (0)
  • View more video
Show all episodes